Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Stanios Andrzej
Andrzej Krzysztof Stanios
ur. w 1959 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016

Biogram

Pan Andrzej Krzysztof Stanios po wprowadzeniu stanu wojennego działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Brał udział w ukrywaniu materiałów poligraficznych, był współorganizatorem druku i kolportażu pism podziemnych. Uczestniczył również w akcjach ulotkowych na terenie Radomia. W latach 1982-1987 wielokrotnie dokonywano rewizji w jego miejscu zamieszkania, poszukując wydawnictw bezdebitowych. Kilkanaście razy był również prewencyjnie zatrzymywany na 48 godzin. Zatrzymania te zbiegały się w czasie ze zbliżającymi się rocznicami wydarzeń, których obchody planowały organizować podziemne struktury NSZZ "Solidarność". Pan Andrzej Stanios był ingiwilowany i rozpracowywany m.in. w 1982 r. w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim "Poligrafia", w latach 1982-1985 w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim "Podziemie" oraz w 1986 r. w ramach ogólnopolskiej akcji kryptonim "Brzoza". W sierpniu 1988 r. reprezentował Region Ziemia Radomska na Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN