Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szafrańska - Kocuń Wioletta

Wioletta Ewa Szafrańska - Kocuń

ur. w 1966 roku w m. Iwaniska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
 W latach 1987 -1989 była bardzo aktywną działaczką NZS w Lublinie. Była organizatorką działalności NZS na Akademii Medycznej w Lublinie, autorką i kolporterką pisma „Żak. Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów” wydawanego od marca 1987 roku przez Międzyuczelnianą Komisję NZS w Lublinie. Od 8.04.1987 r. pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Uczelnianej NZS na Akademii Medycznej. Organizowała i aktywnie uczestniczyła w manifestacjach rocznicowych i wiecach studenckich, w tym za legalizacją NZS. Była przewodniczącą powołanej 14.10.1988 r. Komisji Uczelnianej ds. Legalizacji NZS AM. Wchodziła także w skład powołanego 26.10.1988 r. Obywatelskiego Komitetu Obchodu 70-lecia Odzyskania Niepodległości Region Środkowo-Wschodni. W czasie uroczystości 11.11.1988 r. na Placu Litewskim w Lublinie, jako przedstawicielka NZS, złożyła pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja wieniec z szarfą „Poległym za niepodległość – Niezależne Zrzeszenie Studentów”. Jako członek założyciel Komisji Uczelnianej ds. Legalizacji NZS AM i osoba upoważniona do czynności prawnych Wioletta Szafrańska podpisała, skierowany do Sądu Okręgowego w Lublinie w dniu 31.05.1989 r., wniosek o rejestrację NZS Akademii Medycznej w Lublinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN