Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Haładyn Mieczysław

Mieczysław Haładyn

ur. w 1928 roku w m. Stanisława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Mieczysław Haładyn był pracownikiem w Prywatnym Zrzeszeniu Handlu i Usług w Toruniu, zaangażowanym we współpracę z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” w latach 1982–1989.
Będąc kierowcą taksówki pomagał rodzinom osób internowanych, udzielając darmowego transportu do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. W latach 1982-1983 udzielał pomocy w transporcie sprzętu i ekipy nadawców „emisji balonowych” audycji Radia „Solidarność” w Toruniu. Należał do grupy toruńskich taksówkarzy współpracujących z działaczami opozycji, zajmując się przewożeniem i kolportażem ulotek i podziemnych wydawnictw, nierzadko poświęcając całe dnie na akcje podziemne i nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia. Zajmował się też zbieraniem składek pieniężnych na pomoc dla rodzin osób internowanych, więzionych i osób represjonowanych, które przekazywał następnie do Diecezjalnego Ośrodka Charytatywno-Społecznego działającego przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu.  
 W 1988 r. został członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” Kierowców Transportu Prywatnego w Toruniu. 
 W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu w latach 1986-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003