Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Antoni Kawnik

ur. w 1956 roku w m. Kosów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Adam Kawnik był członkiem NSZZ „Solidarność”. Ponadto w dniach 15  -17 XII 1981 r. na terenie zmilitaryzowanej KWK „Brzeszcze” wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym, nie odstąpił od działalności w NSZZ „Solidarność” oraz uczestniczył w organizowaniu i kierowaniu strajkiem, nakłaniając górników do akcji strajkowej. 
Za swoją działalność został internowany na mocy decyzji o internowaniu z 8 I 1982 r. i początkowo osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Następnie został przekazany do Aresztu KWMO w Katowicach, gdzie po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego został tymczasowo aresztowany w areszcie śledczym z terminem do 14 IV 1982 r. Na mocy wyroku z 17 II 1982 r., Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach skazał Pana Adama Kawnika na okres 3 lat pozbawienia wolności oraz karę 3 lat pozbawienia praw publicznych. Podczas odbywania kary przebywał również w Zakładzie Karnym w Raciborzu, Strzelcach Opolskich oraz Kłodzku. 5 I 1983 r. Panu Adamowi Kawnikowi udzielono przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy i w tym samym dniu zarządzono jego zwolnienie. Z kolei Uchwałą Rady Państwa z 25 V 1983 r. 
Pan Adam Kawnik został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 4 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej