Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Witczak

ur. w 1950 roku w m. Nawodzice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
W latach 80. był pracownikiem Huty im. Lenina w Krakowie. Od 1980 r. należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy. W latach 1984-1989 był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Hutników przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie. 
W dniu 13 października 1985 r. został zatrzymany w czasie demonstracji ulicznych w Nowej Hucie. 15 października 1985 r. został zwolniony z aresztu. Następnie 3 maja 1986 r. został ponownie zatrzymany podczas manifestacji w pobliżu Wawelu w Krakowie. W areszcie przebywał do 5 maja 1986 r. Ponadto zajmował się kolportażem prasy podziemnej oraz uczestniczył w mszach patriotycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN