Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmielewski Tomasz

Tomasz Włodzimierz Chmielewski

ur. w 1960 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w miejscu pracy - Zakładach Piekarniczych przy ul. Łowickiej w Warszawie. W tym okresie był również zaangażowany w różnego rodzaju prace społeczne na rzecz Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „S”. 
Po 13 grudnia 1981 r. do 1986 r. brał udział w kolportażu drugoobiegowych wydawnictw oraz druku i rozpowszechnianiu ulotek. Wziął również udział w akcji zorganizowanej przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność” Ajentów, polegającej na blokowaniu drzwi do sklepów w celu umożliwienia ich pracownikom udziału w strajku.
4 maja 1982 r. został zatrzymany przez patrol MO i doprowadzony do Komendy Dzielnicowej Warszawa-Śródmieście (z powodu posiadania w klapie marynarki znaczka „Solidarności”) i po złożeniu wyjaśnień zwolniony. 1 maja 1985 r. wziął udział w kontrpochodzie w Warszawie zorganizowanym przez podziemne struktury opozycyjne. 
W latach 1985-1986 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie przeprowadzano z nim tzw. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, był inwigilowany przez tajnych współpracowników oraz przy użyciu podsłuchu telefonicznego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków