Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pawlusiak Alicja

Alicja Ewa Pawlusiak

ur. w 1932 roku w m. Wilkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 573/2014
Biogram
Pani Alicja Pawlusiak była aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, których struktury we wrześniu 1980 r. współorganizowała na terenie w/w zakładu. Od października 1980 r. była przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia w FSM. W czerwcu 1981 r. wybrana jako delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Podbeskidzie, gdzie została wybrana jako członek do Zarządu Regionu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego włącza się aktywnie w działalność podziemną, m.in. jako członek Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej oraz członek Regionalnego Komitetu Wykonawczego Trzeci Szereg „Solidarność” w Bielsku-Białej. Według funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa posiadała silny wpływ na środowisko lekarskie, w którym pracowała. Internowana w dn. 14 V 1982 r. Przebywała w Ośrodku Odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, skąd została zwolniona 23 lipca 1982 r. W dalszym ciągu podejmowała działalność podziemną, kolportując do 1989 r. nielegalne wydawnictwa. 
Pozostawała w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „Artefag” (16 IV 1988 – 11 IV 1989) – materiały zniszczono. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej