Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kotecki Witold
Witold Kotecki
ur. w 1931 roku w m. Łukowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2017

Biogram

Palacz w ZPW „Polska Wełna”. W dniu 30 maja 1960 r. brał udział w walkach o Dom Katolicki w Zielonej Górze, za co dnia 3 czerwca 1960 r. został zatrzymany. Początkowo zastosowano wobec niego areszt w dniach 4-30 czerwca 1960 r. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Zielonej Górze z dnia 4 lipca 1960 r. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Karę odbył w całości w okresie od 4 czerwca 1960 r. do 4 grudnia 1961 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN