Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sojka Stanisław

Stanisław Ignacy Sojka

ur. w 1948 roku w m. Pszczyna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Ksiądz Stanisław Sojka w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną oraz represjami działalność w ramach zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Działalność ks. Stanisława Sojki skupiała się wokół Parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju, w której organizował Msze św. za Ojczyznę, podczas których wygłaszał kazania mobilizujące do działań skierowanych przeciwko władzom PRL. Po rozpoczęciu strajków w jastrzębskich kopalniach w sierpniu 1980 r. angażował się również w odprawianie mszy w intencji strajkujących. 
Ksiadz Stanisław Sojka współdziałał również ze strukturami „S”, mającymi siedzibę w w/w parafii, tj. Międzyzakładowy Komitet NSZZ „Solidarność” Jastrzębie, a także Regionalna Komisja Wykonawcza Śląsko-Dąbrowska NSZZ „Solidarność”. 
Ksiądz Stanisław Sojka udostępniał też pomieszczenia na rzecz spotkań konspiracyjnych działaczy „S” w parafiach, w których pełnił posługę kapłańską.  Tworzył struktury przy parafiach, w ramach których odbywała się działalność niepodległościowa. Należały do nich m. in. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Kluby Inteligencji Katolickiej oraz Komitety Obywatelskie „S”. 
Ksiadz Stanisław Sojka zajmował się również organizacją pomocy dla represjonowanych, a szczególnie dla zwolnionych górników za strajki w grudniu 1981 r. oraz w sierpniu 1988 r., w których sam też uczestniczył.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków