Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skierka Edmund

Edmund Skierka

ur. w 1948 roku w m. Kiełpino
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Ks. Edmund Skierka, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Gdyni-Małym Kacku od 1981 r. do 1983 r. współpracował ze strukturami Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej oraz podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Od początku stanu wojennego do 1989 r. organizował msze św. w intencji Ojczyzny oraz wykłady dla robotników w pomieszczeniach przykościelnych. Wraz z grupą opozycjonistów z Trójmiasta (T. Zajdel,  J. Białostocka, R. Stegart, I. Bieliński) stworzył komitet pomagający osobom represjonowanym. Z jego inicjatywy wykonano i postawiono przy kościele w Gdyni-Małym Kacku krzyż upamiętniający ofiary Grudnia ’70. Od 1985 r. prowadził Duszpasterstwo Ludzi Pracy dla zakładów w Gdyni i okolicach. W 1986 r. i 1988 r. był przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie otrzymywał anonimowe listy z pogróżkami. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków