Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Suzga

ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 483/2017
Biogram
Tadeusz Suzga był członkiem Komisji Uchwał i Wniosków oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Wydziałowej ZZ NSZZ "Solidarność" przy Kombinacie Budowlanym w Gdyni. Po wprowadzeniu stanu wojennego ostentacyjnie nosił emblemat zawieszonego związku "Solidarność" i podjął działalność w jego podziemnych strukturach przygotowując do druku wydawnictwa i iorganizując ich kolportaż. W związku z tą działalnością w dniu 08.12.1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postepowanie prowadzone przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni zostało przekazane 26.07.1983 r. do Sądu Rejonowego w Gdańsku, który umorzył je, na zasadzie amnestii z 21.07.1983 r. Tadeusz Suzga opuścił Areszt Śledczy w Gdańsku  w dniu 27.07.1983 r. Dzień wcześniej został zwolniony z pracy w Kombinacie Budowlanym w Gdyni. Z powodu braku możliwości zatrudnienia, w 1986 r. zdecydował się na stały wyjazd do Norwegii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN