Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Osińska Anna

Anna Jadwiga Osińska

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
W 1981 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, do 13 grudnia 1981 r. była pracownicą społeczną Komisji Interwencji Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia pracowała również jako wolontariusz przy rozdzielaniu darów dla rodzin aresztowanych i internowanych na ul. Piwnej w Warszawie. 
7 lipca 1982 r. została tymczasowo aresztowana w związku z zarzutem, że po wprowadzeniu na terytorium PRL stanu wojennego nie odstąpiła od udziału w działalności NSZZ „Solidarność”, którego była członkiem i działaczem, lecz kontynuowała ją aż do dnia 5 lipca 1982 r. w szczególności poprzez udzielanie od lutego 1982 r. do dnia 5 lipca 1982 r. pomocy obywatelowi Królestwa Belgii Rogerowi Robertowi Noel w zaopatrywaniu organizatorów i kierownictwa nielegalnej radiostacji o nazwie „Radio Solidarność” w materiały techniczne, w tym radiowy aparat nadawczy. 
Została skazana wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie z dnia 17 lutego 1983 r. na podstawie art. 46 ust. 1 cyt. dekretu na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary Sąd zaliczył jej okres tymczasowego aresztowania (7 miesięcy i 12 dni) uznając tym samym karę za wykonaną w całości.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej