Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Benedykt Marczak

ur. w 1948 roku w m. Tarczyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016
Biogram
W 1981 r. był jednym z funkcjonariuszy MO, którzy działali na rzecz utworzenia związków zawodowych w resorcie MSW. W dniu 1 czerwca 1981 r. uczestniczył w ogólnokrajowym zjeździe, odbywającym się w Batalionie Pogotowia KSMO w Warszawie, na którym powołano Tymczasowy Komitet Założycielski Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO. Brał również udział w II turze zjazdu w dniu 9 czerwca 1981 r. Pomimo faktu, że wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze, nie zaprzestał działalności związkowej. W dniu 17 czerwca 1981 r. został zwolniony ze służby na podstawie art. 65 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy MO. Otrzymał również zakaz wstępu do jednostek milicyjnych. W dniu 25 września 1981 r. uczestniczył w rozprawie rejestracyjnej ZZFMO w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, a następnie wraz z innymi funkcjonariuszami w strajku okupacyjnym w Hali Gwardii w Warszawie. Po ogłoszeniu stanu wojennego, w ramach działalności w ZZF MO, zajmował się m.in. kolportowaniem materiałów opozycyjnych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • I. Sierański, Wspomnienia przewodniczącego Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego ZZ FMO: 1981-1986, 2012
    • E. Lajdorf, A. Radzicki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy MO. Ludzie, fakty, daty...1981-1982, Białystok 2011