Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Trybuś

ur. w 1950 roku w m. Jaworzno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Pan Stanisław Trybuś w dniach od 14-28 XII 1981 r. aktywnie uczestniczył w podziemnym strajku okupacyjnym na KWK „Piast” w Tychach, będąc z jednym z kierujących strajkiem. 
Po zakończeniu strajku, ukrywał się przed organami ścigania PRL. W tym czasie był poszukiwany listem gończym wydanym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach. W konsekwencji był pozbawiony możliwości kontynuowania wykonywania pracy przez okres ponad 12 miesięcy. 
Po zawieszeniu stanu wojennego, ujawnił się przed organami MO i w dniu 12 I 1983 r. został zatrzymany i doprowadzony do WPG w Gliwicach. Postanowieniem WPG w Gliwicach z dn. 31 I 1983 r. postępowanie wobec Pana Stanisława Trybusia zostało umorzone. 
Biogram opracowano na podstawie: