Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chojnacki Roman

Roman Chojnacki

ur. w 1954 roku w m. Leszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 456/2015
Biogram
Poeta, kierownik literacki a następnie sekretarz literacki Teatru Nowego w Poznaniu, a także członek Koła Młodych przy oddziale Związku Literatów Polskich w Poznaniu, z uwagi kontakty i sympatyzowanie z działaczami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz za swą zaangażowaną twórczość (wiersze, prace krytycznoliterackie, reżyserowanie przedstawień teatralnych) polemizującą z ówczesną rzeczywistością społeczno-polityczną, pozostawał w czynnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa.
W ramach represji za prowadzoną działalność poleceniem Dyrektora Departamentu V MSW w Warszawie z dn. 21 października 1982 r., został wytypowany do odbycia służby wojskowej w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu (JW nr 1431). Na szkoleniu rezerwistów przebywał od 19 listopada do 23 grudnia 1982 r. Wszedł w skład 200 osobowej grupy rezerwistów, która została podzielona na dwie kompanie w ramach 10 Batalionu Pontonowego. Początkowo skoszarowano ich w jednostce, a następnie w listopadzie i grudniu skierowano do prac saperskich na poligonie i umieszczono w 10 osobowych, praktycznie nie ogrzewanych namiotach. Przebywający w obozie byli notorycznie poddawani inwigilacji (podsłuchy w salach), przesłuchaniom i indoktrynacji (szkolenia polityczne). Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych. Nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Po zwolnieniu z internowania w grudniu 1982 r. pan Roman Chojnacki był rozpracowywany przez SB do czasu emigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1988 r.