Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Kurek

ur. w 1963 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 565/2017
Biogram
Pan Andrzej Kurek był pracownikiem Zakładów Mechanicznych Zamach w Elblągu. W dniu 3 maja 1982 roku w Elblągu wziął udział w demonstracji (do której wzywała NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląg) z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Za udział w powyższej demonstracji został skazany przez Sąd Wojewódzki w Elblągu na karę trzech lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 1983 r. zwolniono Pana Andrzeja Kurka z odbywania dalszej części kary i wyznaczono mu okres próbny na trzy lata. Pan Andrzej Kurek w Zakładzie Karnym  w Elblągu a następnie w Iławie przebywał od 4 maja 1982 r. do 5 kwietnia 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej