Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kukuła Mieczysław

Mieczysław Leopold Kukuła

ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013
Biogram
Był jednym z głównych działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Grudziądzkiego. Działalność opozycyjną rozpoczął już w okresie studiów na Uniwersytecie Łódzkim, gdy uczestniczył w zebraniach nielegalnej organizacji „Ruch”, założonej przez Stefana Niesiołowskiego. Udostępniał własne mieszkanie w celu organizacji spotkań dyskusyjnych grupy, czytał wydawany przez „Ruch” Biuletyn oraz przygotowywał ulotki. 
Po przeprowadzce do Grudziądza i podjęciu pracy w Pomorskiej Odlewni I Emalierni stał się aktywnym działaczem związków zawodowych w tym przedsiębiorstwie. W dniu 23 sierpnia 1980 r. został przewodniczącym komitetu strajkowego w zakładzie pracy. Strajk zakończył się 31 sierpnia, a komitet strajkowy przekształcił się w komitet założycielski NSZZ „Solidarność” przy POIE w Grudziądzu. W dniu 24 września 1981 r. został wybrany wiceprzewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” w Grudziądzu, był także głównym organizatorem strajku ostrzegawczego w POIE w dniu 3 października 1981 r. Został wybrany Delegatem na I Zjazd Krajowej Komisji Porozumiewawczej, a także delegatem do wyborów na zjazd regionalny w Toruniu. 
W swej działalności był inicjatorem wielu przedsięwzięć opozycyjnych i aktywnym uczestnikiem akcji protestacyjnych. Utworzył Komisje Obrony Więzionych za Przekonania oraz Komisje Rehabilitacyjną „czerwiec 76”. Zorganizował spotkanie z Anna Walentynowicz oraz szereg akcji propagandowych. 
13 grudnia 1981 r. został internowany Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Początkowo osadzono go w Zakładzie Karnym w Potulicach, a następnie przeniesiono do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. W czasie internowania nie zaprzestał oporu. Był organizatorem wielu akcji wymierzonych przeciwko władzom ośrodków, w tym głodówek i zakłócania spokoju za co wielokrotnie był karany dyscyplinarne. Wolność odzyskał 10 grudnia 1982 r. Po reorganizacji w Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu został zwolniony z pracy. Po bezskutecznej walce o powrót na stanowisko służbowe postanowił wraz z rodziną na stale opuścić Polskę i w dniu 23 stycznia 1984 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN