Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Połoniewicz

ur. w 1941 roku w m. Brześć Nad Bugiem
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 276/2020
Biogram
Stanisław Połoniewicz w latach 1979–1989 był członkiem organizacji opozycyjnych. Już w czasie wydarzeń, w marcu 1968 r. pomagał protestującym studentom Politechniki Wrocławskiej dostarczając żywność oraz organizując zbiórkę pieniędzy. W 1979 r. rozpoczął współpracę z Kornelem Morawieckim przy kolportażu „Biuletynu Dolnośląskiego”. Współpracował z redakcją wydawnictwa „Z Dnia Na Dzień”, dostarczając papier oraz pomagając rozpowszechniać pismo. Pod koniec lat 70 tych kolportował ulotki ROPCiO. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął działalność w ramach Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk. Organizował struktury „Solidarności” w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W czerwcu 1982 r. wstąpił do Solidarności Walczącej. W organizacji tej zajmował się ochroną spotkań i posiedzeń. Był kolporterem prasy podziemnej od 1979 do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej