Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gontarz Henryk

Henryk Gontarz

ur. w 1934 roku w m. Aleksandrów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2018
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Świdnika i woj. lubelskiego, uczestnikiem strajku w lipcu 1980 w WSK, od września 1980 r. zaangażowanym w tworzenie struktur związkowych „Solidarności”. Był także członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie WSK w Świdniku, prowadzący działalność polityczną zarówno na terenie miasta jak i Regionu i utrzymujący kontakty z innymi działaczami już w 1980 r. został objęty kontrolą operacyjną. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie uczestniczył w dniach 13-16.12.1981 r.  w WSK Świdnik w strajku okupacyjnym. Był członkiem Regionalnego Komitetu który mieścił się na terenie WSK. Po pacyfikacji strajku, mimo przeprowadzonej z nim w ramach akcji „Klon” rozmowy ostrzegawczej, podjął działalność konspiracyjną i włączył się w odbudowę struktur związkowych. Uczestniczył w pracach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” zrzeszającej duże zakłady pracy i od 1982 r. wchodził w skład Tymczasowego Zarządu Regionu. 13.05.1982 r. współorganizował 15-minutowy strajk w WSK PZL. Z tego powodu 17.05.1982 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, a od 16.08.1982 r. w Kwidzynie. Od 8.09.1982 r. Henrykowi Gontarzowi udzielono przepustki na okres leczenia szpitalnego na oddziale okulistycznym. Decyzja o uchyleniu internowania, ze względu na stan zdrowia Pana Gontarza, została wydana 14.09.1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK Świdnik. Z tego powodu objęty został postępowaniem prokuratorskim, które zostało umorzone 26.07.1984 r. na mocy amnestii. Henryk Gontarz był także w 1983 roku inicjatorem i pomysłodawcą podziemnego Radia „Solidarność” w Świdniku. Do lutego 1985 roku przygotowywał audycje i uczestniczył w ok. 20 emisjach. 28.02.1985 r., po przeszukaniu mieszkania, Henryk Gontarz został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie, a następnie ze względu na zły stan zdrowia został umieszczony w Areszcie Śledczym w Warszawie na Mokotowie. Uwzględniając zły stan zdrowia Henryka Gontarza Sąd Rejonowy w Lublinie V Wydział Karny w dniu 2.05.1985 r., zdecydował o uchyleniu aresztu. Wyrokiem z 30.11.1985 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie skazał Henryka Gontarza na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W dniu 23.03.1987 r. został ukarany karą grzywny w wysokości 30 tys. zł przez Kolegium ds. Wykroczeń w Świdniku „za posiadanie bez zezwolenia radiofonicznego odbiornika innego niż powszechnego odbioru”. Aparat ten był przystosowany do nasłuchu radiostacji milicyjnych. Z powodu swojej działalności Pan Henryk Gontarz był inwigilowany i kontrolowany przez SB, wielokrotnie wzywany na rozmowy ostrzegawcze oraz zatrzymywany na 48 godzin i pozbawiany wolności. W jego domu wielokrotnie przeprowadzane były przeszukania. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej