Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Borowska

ur. w 1939 roku w m. Stanimierz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2016
Biogram
W latach 1982-1989 była aktywną współpracowniczką struktur podziemnej „Solidarności” Regionu Mazowsze. Wykonywała zadania kurierskie, przewożąc hurtowe ilości nielegalnych pism do Krakowa, Wrocławia i Zgorzelca, m.in.: „Tygodnika Wojennego”, „CDN – Głosu Wolnego Robotnika”, „Tygodnika Mazowsze” oraz książek wydawnictw: NOWa, Krąg, CDN. Była współpracowniczką Grup Oporu Solidarni, odpowiedzialną za przygotowanie transparentów. Wykonywała prace introligatorskie w Oficynie Wydawniczej Rytm. Związana z parafią św. Stanisława Kostki w Warszawie (robiła dekoracje do Mszy za Ojczyznę, organizowała pomoc represjonowanym i ich rodzinom). W latach 1987-1989 była członkiem warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej i Polskiej Partii Niepodległościowej (udostępniała mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk wydawnictw podziemnych).
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów