Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Matusiak Jacek

Jacek Adrian Matusiak

ur. w 1971 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 373/2015
Biogram
W latach 1986-1989 był aktywnym działaczem Federacji Młodzieży Walczącej Regionu Gdańskiego. Uczestniczył w różnego rodzaju akcjach tej organizacji: malował napisy na murach, kolportował ulotki i uczestniczył w manifestacjach, także tych organizowanych przez Ruch Wolność i Pokój, Niezależne Zrzeszenie Studentów i Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Był wydawcą (dysponował powielaczem i prowadził działalność poligraficzną) i współredaktorem wydawanych w podziemiu pism „Spięcie” i „CKUMIAK”. 
W 1988 r. aktywnie wspierał strajk w Stoczni Gdańskiej, był jedną z osób, które prowadziły Biuro Informacyjne Strajku przy Kościele Św. Brygidy, był odpowiedzialny za łączność ze strajkującymi załogami. Współpracował również ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wykonując prace zlecone przez Bogdana Borusewicza. W 1989 r. był jednym ze współtwórców i wiceprezesów (jako przedstawiciel FMW) Unii Młodzieży Szkolnej, zrzeszającej kilkanaście organizacji młodzieżowych i upoważnionej do reprezentowania ich przed władzami szkolnymi  i administracyjnymi. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990, red. Marek Wierzbicki, Warszawa 2015