Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mrazek Urszula

Urszula Janina Mrazek

ur. w 1948 roku w m. Susz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Urszula Mrazek po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
W latach 1982-1988 wykonywała w swoim mieszkaniu matryce białkowe zawierające treść niezależnego pisma „Elana”, powielanego następnie w drukarniach podziemnych oraz kolportowanego w toruńskich zakładach pracy i regionie. Uczestniczyła ponadto w redagowaniu przepisywanych na maszynie tekstów. Publikowane wiadomości ujawniały m.in. nieuczciwe działania dyrekcji i zakładowej PZPR wobec pracowników oraz represje ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków