Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mrazek Urszula
Urszula Janina Mrazek
ur. w 1948 roku w m. Susz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Urszula Mrazek po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu.
W latach 1982-1988 wykonywała w swoim mieszkaniu matryce białkowe zawierające treść niezależnego pisma „Elana”, powielanego następnie w drukarniach podziemnych oraz kolportowanego w toruńskich zakładach pracy i regionie. Uczestniczyła ponadto w redagowaniu przepisywanych na maszynie tekstów. Publikowane wiadomości ujawniały m.in. nieuczciwe działania dyrekcji i zakładowej PZPR wobec pracowników oraz represje ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków