Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zdzisław Józef Sumara
ur. w 1960 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2017

Biogram

Pracownik Fabryki Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar” w Tarnowie (od 1981 r. Zakłady Mechaniczne „Ponar” w Tarnowie). W latach 1979-89 organizator społecznego Ośrodka Dokumentacji Czynu Niepodległościowego „Tarnina” w Tarnowie. Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku w Zakładach Mechanicznych w dniach 14-16 grudnia 1981 r. Uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych. Począwszy od 1982 r. redaktor i wydawca podziemnych pism w Tarnowie „Wolni i Solidarni”, „Tarnina” oraz „Tarnina II”. Prowadził bibliotekę druków drugoobiegowych.

Biogram opracowano na podstawie:

innych materiałów

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności