Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Eugeniusz Radwan

ur. w 1945 roku w m. Koziniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Pracownik Wytwórni Silników Wysokoprężnych „Andoria” w Andrychowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powstanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Wydziałowej, a także członek Prezydium Komisji Zakładowej związku.  
W dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Jastrzębiu - Zdroju i Łupkowie. Zwolniony w dniu 30 kwietnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej