Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Krzysztof Gulbinowicz
ur. w 1956 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 259/2016

Biogram

Pan Krzysztof Gulbinowicz od lat siedemdziesiątych zajmował się drukiem wydawnictw niezależnych SKS we Wrocławiu, Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu. 
Był współpracownikiem i redaktorem m. in. takich pism jak: „Dziś i Pojutrze”, „Dokąd idziesz?”, „Pytania”, „Ogniwo”, „Sumienie”, „Obecność”, „Zero”, „Z Dnia na Dzień”, czy „Solidarności Walczącej”. Zajmował się również wydawaniem druków ulotnych, był współorganizatorem kolportażu i kolporterem na Dolnym Śląsku wydawnictw niezależnych, m. in. „Biuletynu Informacyjnego”, czy „Robotnika Wybrzeża”. 
W związku ze swoją działalnością opozycyjną był pod ciągłą obserwacją Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności