Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojtczak Andrzej

Andrzej Ryszard Wojtczak

ur. w 1950 roku w m. Kutno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 99/2013
Biogram
W 1980 r. wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Metalurgicznych „Agromet” w Kutnie. Na przełomie lipca i sierpnia 1981 r. brał udział w  marszu głodowym na terenie Kutna. Po wprowadzeniu stanu wojennego należał do nielegalnej organizacji pod nazwą „Konspiracyjna Grupa Podziemna”, w której zajmował się kolportażem ulotek. W wyniku przeszukania mieszkania 12 maja 1984 r. SB zakwestionowała u niego nielegalne wydawnictwa i biuletyny m.in.: „Małego Konspiratora”, „Niepodległość” oraz „Zmierzch”. W związku z działalnością opozycyjną 14 maja 1984 r. prokuratura przedstawiła mu zarzut kolportażu materiałów bezdebitowych sygnowanych przez podziemną „Solidarność” na terenie Kutna w okresie od grudnia 1981 r. do maja 1984 r. oraz zastosowała środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, a następnie od 5 lipca 1984 r. w Zakładzie Karnym w Płocku, skąd zwolniono go w dniu 27 lipca 1984 r. Śledztwo umorzono 10 sierpnia 1984 r. na mocy ustawy o amnestii.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN