Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Lidia Urszula Brzozowska

ur. w 1955 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Lidia Brzozowska była zaangażowana w działalność opozycyjną w ramach Studenckiego Komitetu Solidarności w okresie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1977-1980. Brała udział w spotkaniach z Jackiem Kuroniem, zajmowała się kolportażem ulotek wydawanych przez SKS i KSS "KOR". Brała udział w manifestacji po śmierci Stanisława Pyjasa w maju 1977 r.
W 1978 r. przeniosła się na UMK w Toruniu, gdzie kontynuowała działalność opozycyjną. Nawiązała kontakty z czołowymi działaczami toruńskiej opozycji, kolportowała ulotki SKS i inne wydawnictwa bezdebitowe oraz uczestniczyła w spotkaniach Towarzystwa Kursów Naukowych. 
W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Krakowie i Toruniu w latach 1977-1981. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN