Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Lidia Urszula Brzozowska
ur. w 1955 roku w m. Giżycko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015

Biogram

Lidia Brzozowska była zaangażowana w działalność opozycyjną w ramach Studenckiego Komitetu Solidarności w okresie studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1977-1980. Brała udział w spotkaniach z Jackiem Kuroniem, zajmowała się kolportażem ulotek wydawanych przez SKS i KSS "KOR". Brała udział w manifestacji po śmierci Stanisława Pyjasa w maju 1977 r.
W 1978 r. przeniosła się na UMK w Toruniu, gdzie kontynuowała działalność opozycyjną. Nawiązała kontakty z czołowymi działaczami toruńskiej opozycji, kolportowała ulotki SKS i inne wydawnictwa bezdebitowe oraz uczestniczyła w spotkaniach Towarzystwa Kursów Naukowych. 
W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Krakowie i Toruniu w latach 1977-1981. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN