Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Leszek Stanisław Maćczak
ur. w 1939 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

W okresie od maja 1984 r. do 23 lutego 1985 r. brał udział w rozpowszechnianiu w Łodzi publikacji prasowych w postaci broszur, czasopism, tygodników i ulotek wydawanych przez struktury podziemne. 23 lutego 1985 r.  dokonano przeszukania jego mieszkania, po czym został zatrzymany i przebywał w tymczasowym areszcie do listopada 1985 r. Postawiono mu zarzut podjęcia działań mających na celu wywołanie niepokojów publicznych. W dniu 15 sierpnia 1986 r. Sąd Rejonowy w Łodzi umorzył postępowanie karne przeciwko niemu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej