Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Stefan Maćczak

ur. w 1939 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
W okresie od maja 1984 r. do 23 lutego 1985 r. brał udział w rozpowszechnianiu w Łodzi publikacji prasowych w postaci broszur, czasopism, tygodników i ulotek wydawanych przez struktury podziemne. 23 lutego 1985 r.  dokonano przeszukania jego mieszkania, po czym został zatrzymany i przebywał w tymczasowym areszcie do listopada 1985 r. Postawiono mu zarzut podjęcia działań mających na celu wywołanie niepokojów publicznych. W dniu 15 sierpnia 1986 r. Sąd Rejonowy w Łodzi umorzył postępowanie karne przeciwko niemu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej