Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Murawski Andrzej
Andrzej Hieronim Murawski
ur. w 1955 roku w m. Oświęcim
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Jako student socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1976 r. zaangażowany w zbieranie podpisów pod „Listem 59”, będącym wyrazem protestu środowisk intelektualnych wobec zmian w konstytucji. Począwszy od 1977 r. związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Prowadził zajęcia dydaktyczne w ramach Uniwersytetu Latającego.
Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” Instytutu Socjologii UJ, a następnie w latach 1981-86 czynny w podziemnych strukturach związku działających w miejscu pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN