Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Ślasko

ur. w 1943 roku w m. Oblekoń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016
Biogram
Pan Mieczysław Ślasko od października 1980 r. organizował struktury NSZZ „Solidarność” na terenie Bielawy. W marcu 1981 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Dąbrowszczaków „Bieltex”. W kwietniu 1981 r. został wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Przemysłu Lekkiego NSZZ „Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Mieczysław Ślasko pełnił funkcję przewodniczącego Tajnej Komisji Zakładowej i redagował pismo „Wiadomości Bielawskie”. Od 1983 r. działał w komitecie charytatywnym w parafii Wniebowzięcia NMP w Bielawie, a w latach 1985-1989 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy.
W 1989 r. współtworzył Komitet Obywatelski „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej oraz reaktywował struktury NSZZ „Solidarność” w „Bielteksie”. W latach 1983-1989 był okresowo rozpracowywany przez SB w Dzierżoniowie, wielokrotnie go zatrzymywano i przesłuchiwano.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej