Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lenartowski Marek

Marek Wojciech Lenartowski

ur. w 1947 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Marek Lenartowski był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski – Poznań (HCP). W sierpniu 1980 r. zapoczątkował strajk na Wydziale W-8 HCP. W październiku 1980 r. został wybrany przewodniczącym „Solidarności” na tym wydziale. W listopadzie 1980 r. jako jeden z delegatów pojechał do Gdańska na rozmowy z Krajową Komisją Porozumiewawczą „Solidarności”. Od 1 II 1981 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej, rzecznik prasowy „S”, w 1981 r. w składzie zespołu redakcyjnego przy NSZZ „S” HCP przygotowującego dodatek prasowy pt. „NSZZ Solidarność HCP” zamieszczany w tygodniku „Nasza Trybuna”. W 1981 r. zaangażowany w budowę pomnika i współorganizator obchodów 25. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Za powyższą działalność został internowany 13.12.1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, gdzie przebywał do 9.07.1982 r. W 1986 r. odszedł z pracy w HCP, wrócił  w X 1989 r., 18 X wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej „S” HCP, w I 1990 r. delegat na II Walne Zebranie Delegatów „S” Regionu Wielkopolska, w IV 1990 na II Krajowy Zjazd Delegatów „S” w Gdańsku. W 1989 r. współtwórca stowarzyszenia Poznański Czerwiec’56.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności