Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Świda Adam
Adam Świda
ur. w 1951 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Pracownik Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w redagowanie pism drugoobiegowych. Czynny przy wydawaniu „Kroniki Stanu Wojennego” oraz „Na Stronie”, a przede wszystkim tygodnika „Mała Polska” (1983-89) oraz miesięcznika „Archiwum Współczesne” (1984-85). 
Autor tekstów informacyjnych w „Małej Polsce”. Zorganizował magazyn papieru przeznaczonego na potrzeby wydawnicze w posiadanym przez siebie garażu.  
Organizator akcji ratowania zbiorów prasy i wydawnictw bezdebitowych, zgromadzonych przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Badań Prasoznawczych. Zaangażowany w organizację pomocy dla rodzin osób internowanych.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków