Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gburzyński Józef

Józef Gburzyński

ur. w 1949 roku w m. Napiwoda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2015
Biogram
Józef Gburzyński był pracownikiem Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. W dniach 18-31 sierpnia 1980 roku współorganizował strajk rotacyjny w „Zamechu” jako przewodniczący komitetu strajkowego. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” oraz pełnił funkcję przewodniczącego komisji zakładowej. W czerwcu i lipcu 1981 roku był delegatem na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Elbląskiego.          
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. uczestniczył w strajku w zakładzie jako przewodniczący komitetu strajkowego, był również sygnatariuszem porozumienia z władzami o zakończeniu strajku. W 1982 roku założył wraz z Edmundem Krasowskim podziemny Tymczasowy Zarządu Regionu Elbląskiego, współorganizował druk materiałów poligraficznych, kolportował pisma „Zwyciężymy”, „Opornik Elbląski”. Za swoją działalność został aresztowany dnia 13 listopada 1982 roku i przetrzymywany w areszcie KWMO w Elblągu a następnie w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony z aresztu na mocy amnestii 30 lipca 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN