Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wesołowski Jerzy

Jerzy Wesołowski

ur. w 1948 roku w m. Połczyn-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 15/2013
Biogram
Został internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym, gdzie umieszczono go pod pretekstem ćwiczeń wojskowych. Rzekome szkolenie rezerwistów odbywał w Chełmnie nad Wisłą od 5 listopada 1982 r. do 19 listopada 1982 r., gdy został zwolniony ze względów zdrowotnych. Osadzenie w powyższej jednostce wojskowej nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miało również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN