Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wroński Michał

Michał Stanisław Wroński

ur. w 1950 roku w m. Obliźniak
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
W lipcu 1980 roku był współorganizatorem strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów. Od września 1980 roku zaangażował się w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność”. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego, a później przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarności”. Zainicjował budowę pomnika upamiętniającego strajk w LZNS podczas Lubelskiego Lipca. Aktywnie uczestniczył we wszelkich formach działalności NSZZ „Solidarność”, współdziałając ściśle z Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego. Był uczestnikiem akcji strajkowych i protestacyjnych na terenie Lublina, m.in. uczestniczył w strajku szkolnym w listopadzie 1981 r. W dniach 14-17.12.1981 r. był głównym organizatorem i przywódcą strajku w LZNS. Po jego spacyfikowaniu, w dniu 20.12.1981 r. przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, w ramach akcji „Klon”. Dwa dni później 22.12.1981 r. został zatrzymany z materiałami świadczącymi o kontynuowaniu działalności związkowej. 24.12.1981 r. został aresztowany i w jego sprawie Prokuratura Wojewódzka w Lublinie wszczęła śledztwo. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie w dniu 1.02.1982 r. został skazany na 3 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 3 lata. Osadzony został w ZK w Łęczycy, Hrubieszowie i AŚ w Lublinie. W dniu 10.12.1982 r. uzyskał przerwę w odbywaniu kary ze względu na zdrowie, a 5.05.1983 r. został zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa (zastosowano 3-letni okres próbny). W dniu 23.05.1983r. ponownie przeprowadzono z Michałem Wrońskim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą, nadal był też kontrolowany i inwigilowany. Uwadze SB nie umknęło, że „spotyka się na konspiracyjnych szkoleniach z byłymi współpracownikami z LZNS, na których planowane są różne akcje, jak np. msza św. Za Ojczyznę, odprawiona 16.04.1985 r. w kościele Jezuitów”, a także to, że „jest negatywnie ustosunkowany do zasad ustrojowych PRL.” Jako osoba więziona i represjonowana Pan Michał Wroński zdecydował się na wyjazd emigracyjny z Polski, wraz z rodziną i w dn. 25.07.1985 r. wyjechał na stałe do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w latach 1980-1981, Lublin 2014
    • Stąd ruszyła lawina. Region Środkowowschodni NSZZ „Solidarność” 1980-1989, red. Piotr Paweł Gach, Lublin 2006
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności