Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Brynda Joanna

Joanna Brynda

ur. w 1965 roku w m. Siedlce
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 455/2015
Biogram
Zaangażowała się w działalność opozycyjną w Siedlcach jeszcze w trakcie nauki w LO w Siedlcach. Wraz z innymi członkami rodziny (bracia Mirosław, Leszek, Zbigniew oraz rodzice Krystyna i Władysław), także czynnie wspierającymi opozycję, utrzymywała kontakty z innymi działaczami z Siedlec i z Warszawy. Pani Joanna Brynda brała aktywny udział w manifestacjach, akcjach protestacyjnych i uroczystościach patriotycznych i rocznicowych w Siedlcach. Była także kolporterką wydawnictw i prasy niezależnej. Jednocześnie była współpracownikiem redakcji pisma siedleckiej opozycji „Metrum”, do którego wykonywała ilustracje oraz odpowiadała za jego szatę graficzną. Aktywnie wspierała także działania Siedleckiego Komitetu Oporu Społecznego. Jako współpracowniczka tego Komitetu projektowała sygnowane przez SKOS cegiełki-pokwitowania wpłaty na działalność podziemia i pokwitowania wpłaty składki związkowej, plakaty, ulotki, pocztówki okolicznościowe oraz znaczki poczty Solidarność przedstawiające papieża - w podziękowaniu dla Jana Pawła II za pielgrzymkę do Polski w 1983 roku i portrety działaczy podziemia, więźniów sumienia. Z powodu swej działalności była inwigilowana i kontrolowana operacyjnie oraz karana przez Kolegium do spraw wykroczeń. Prowadzono z nią rozmowy ostrzegawcze i zatrzymywano na 48 godzin. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej