Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Simon Andrzej

Andrzej Bernard Simon

ur. w 1953 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013
Biogram
Pan Andrzej Simon jako pracownik Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice aktywnie działał w strukturach związkowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po ogłoszeniu stanu wojennego organizował zbiórki pieniężne na rzecz pomocy internowanym i uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Huty Katowice na terenie Dąbrowy Górniczej. Brał także udział w akcjach strajkowych organizowanych na terenie huty. 
Za powyższą działalność został internowany w dniu 28 VIII 1982 r. na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, gdzie  przebywał do dnia 2 XII 1982 r. 
Inwigilowany w latach 1984-1987 przez Służbę Bezpieczeństwa w Będzinie jako aktywny działacz opozycji i związkowiec. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN