Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kuczyński Kazimierz
Kazimierz Maciej Kuczyński
ur. w 1949 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015

Biogram

Pan Kazimierz Kuczyński od 1981 r. był zatrudniony w Biurze Pełnomocnika Wojewody Gdańskiego ds. Zarządu Majątkiem Komisji Krajowej i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.   Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność Ogólnopolskiego Komitetu Oporu. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania łączników i kurierów OKO, tam też Pan Kazimierz Kuczyński ukrywał poszukiwanego Andrzeja Konarskiego, działacza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym Pan Kazimierz Kuczyński w okresie od 29.05.1982 r. do 15.10.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN