Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuczyński Kazimierz

Kazimierz Maciej Kuczyński

ur. w 1949 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Pan Kazimierz Kuczyński od 1981 r. był zatrudniony w Biurze Pełnomocnika Wojewody Gdańskiego ds. Zarządu Majątkiem Komisji Krajowej i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.   Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność Ogólnopolskiego Komitetu Oporu. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania łączników i kurierów OKO, tam też Pan Kazimierz Kuczyński ukrywał poszukiwanego Andrzeja Konarskiego, działacza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. 
Z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym Pan Kazimierz Kuczyński w okresie od 29.05.1982 r. do 15.10.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN