Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Muskat Mariusz

Mariusz Muskat

ur. w 1947 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
Mariusz Muskat prowadził działalność opozycyjną w latach 1968-1982, był współpracownikiem KSS KOR, gdańskiego SKS oraz członkiem NSZZ "Solidarność" (był m. in. kierownikiem w Zespole Analiz Bieżących Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy gdańskim MKZ, kierownikiem Biura Prasowego Zarządu Regionu w Gdańsku).
Podczas protestów studenckich w 1968 r. należał do Komitetu Studenckiego działającego na Uniwersytecie Jagielońskim. Został zatrzymany w dniu 29 kwietnia 1968 r. i przebywał w Areszcie Śledczym w Krakowie do dnia 27 czerwca 1968 r. Został oskarżony o kolportaż nielegalnych ulotek jednak Sąd Powiatowy dla Miasta Krakowa uniewinnił go od tego zarzutu wyrokiem z dnia 26 września 1968 r. Następnie w latach 1977-1978 na terenie Gdańska był współpracownikiem KSS KOR oraz SKS, udostępniał swoje mieszkanie na spotkania grup opozycyjnych. W latach 1978-1980 współpracował z WZZ Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, następnie był działaczem NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 13 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, skąd został zwolniony 9 marca 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej