Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Bartosiewicz

ur. w 1938 roku w m. Podłużne
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Janusz Bartosiewicz w latach 1981–1989 aktywnie uczestniczył w pracy konspiracyjnej: zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych, organizował mieszkania dla ukrywających się osób, zapewniał łączność lokalnych struktur „Solidarności” z RKS-em, użyczał swego mieszkania do przechowywania sprzętu elektronicznego (radiostacje) oraz poligraficznego. Jego mieszkanie służyło jako skrzynka kontaktowa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej