Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Cisek Damian

Damian Karol Cisek

ur. w 1951 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pan Damian Cisek w dniach 14-16. XII 1981 r. jako członek Komitetu Strajkowego uczestniczył w strajku przy KWK „Julian” w Piekarach Śląskich. 
Orzeczeniem Kolegium ds. wykroczeń z dnia 13 I 1982 r. został skazany na 3 miesiące aresztu. Od 13 I 1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Zabrzu, od 3 II 1982 r. w Zakładzie Karnym w Krakowie-Podgórze. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 19 II 1982 r. został zwolniony z aresztu w dniu 24 II 1982 r. 
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dn. 16 III 1982 r. karę aresztu zamieniono na karę grzywny w wysokości 5 tys. zł. Na poczet grzywny policzono czas osadzenia w areszcie od 13 I 1982-24 II 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej