Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Sławomir Łaski

ur. w 1944 roku w m. Biała Podlaska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015
Biogram
     Działacz Niezaleznego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od lutego 1981 r. Był zatrudniony w redakcji biuletynu NSZZ „Solidarność” Huty Katowice „Wolny Związkowiec”, gdzie zamieszczał rysunki ośmieszające władze polityczne i rządowe. Od 1.11. 1981 r. zatrudniony w dziale informacji Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, dla którego stworzył projekty plakatów ośmieszających Leonida Breżniewa, rozpowszechnionych na terenie Dąbrowy Górniczej.
     Po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadził wraz z innymi akcję protestacyjną w jednej z kopalń. W związku z powyższym był poszukiwany listem gończym i zatrzymany 26.12.1981 r. w Białej Podlaskiej, a następnie internowany. Od 11.02.1982 r. tymczasowo aresztowany w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich i Areszcie Śląskim w Katowicach. W dniu 6.04.1982 r. skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, w tym też dniu zwolniony z aresztu tymczasowego. 
     W lipcu 1983 r. w ramach ustawy o internowanych wyjechał wraz z rodziną na pobyt stały do RFN. Ponownie znalazł się w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w latach 1984–1988 r. po wystąpieniu w audycji Radia Wolna Europa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej