Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ziemowit Kazimierz Ojak

ur. w 1942 roku w m. Dragasani
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
W 1980 r. był współzałożycielem NSZZ „Solidarność”, a następnie przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Przemyślu oraz członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. W okresie od 13 grudnia 1981 r. do 15 marca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. W latach 1982-1985 był inwigilowany przez SB, dodatkowo w ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1984. Działalność związkową podjął na nowo w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN