Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Góra Mieczysław

Mieczysław Lucjan Góra

ur. w 1948 roku w m. Łęczyca
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Mieczysław Lucjan Góra w marcu 1968 r. uczestniczył w jednodniowym strajku okupacyjnym na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego i w wiecu przed Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego.
Od 1976 r. współpracował z Komitetem Obrony Robotników, a następnie z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego pełnił funkcję skarbnika w podziemnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, a składki członkowskie przekazywał m.in. na pomoc aresztowanym, internowanym i pozostającym bez pracy oraz na zakup nielegalnych publikacji. Z Warszawy i okolic przywoził do Łodzi sprzęt poligraficzny i wydawnictwa podziemne, które kolportował w instytucjach kultury. Współorganizował msze św. w intencji Ojczyzny i niezależne wystawy o tematyce historycznej w kaplicy św. Krzysztofa przy kościele oo. Jezuitów. W 1982 r. był współautorem listu pracowników Muzeum do Sejmu PRL z żądaniem uwolnienia łódzkich przywódców związku oraz protestu przeciwko usunięciu prof. S. Lorentza ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. W latach 1984–1986 działał w Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarności” Ziemi Łódzkiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków