Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Janiszewska-Jakubiak Dorota

Dorota Monika Janiszewska-Jakubiak

ur. w 1964 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Od połowy lat 80. była aktywną działaczką podziemnych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
W latach 1986-1989 uczestniczyła w kolportażu drugoobiegowych wydawnictw, przygotowywaniu plakatów i transparentów oraz brała udział w różnego rodzaju manifestacjach organizowanych w Warszawie przez NZS, Federację Młodzieży Walczącej i Konfederację Polski Niepodległej. 
W tym okresie była również zaangażowana w prace redakcyjne gazetki „Wiadomości z Lasu” (sygnowanej przez NZS ATK) oraz ogólnopolskiego pisma NZS „Centrum Informacji Akademickiej”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • A. Anusz, Ł. Perzyna, NZS na ATK (1980-1989) Na tle historii opozycji studenckiej, Warszawa 2013