Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Rumpel

ur. w 1945 roku w m. Racibórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Paweł Rumpel w marcu 1968 r. został oskarżony o sporządzanie i rozpowszechnianie na terenie Rybnika ulotek o treści antypaństwowej. 
Dnia 31 III 1968 r. przeprowadzono w domu rewizję, podczas której znaleziono ulotki. W dniu 1 IV 1983 r. prokuratura zastosowała wobec Pana Pawła Rumpla areszt tymczasowy. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Rybiku z dnia 3 IX 1968 r. Pan Paweł Rumpel został skazany na 7 miesięcy pozbawienia wolności. Pan Paweł Rumpel odbył całość kary, przebywając w odosobnieniu od dnia 1 IV 1968 r. do 1 XI 1968 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej