Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Buzar Piotr

Piotr Buzar

ur. w 1965 roku w m. Płońsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
Uczestniczył w demonstracji 13 czerwca 1982 r. we Wrocławiu w trakcie której został zatrzymany. Po tym wydarzeniu wraz ze Sławomirem Niećką i Ewą Kapałą założył nielegalną organizację Młodzieżowe Jednostki Oporu (był autorem nazwy). Działacze MJO drukowali plakaty i ulotki, a także prowadzili różnego rodzaju akcje sabotażowe. 
Na początku 1983 r. rozpoczął współpracę z działaczem KPN Antonim Lenkiewiczem, polegającą na organizowaniu konspiracyjnych wykładów i spotkań dyskusyjnych.
Został zatrzymany 26 lutego 1985 r. po przeszukaniu jego mieszkania, podczas którego wykryto znaczną ilość bezdebitowych publikacji i ulotek (200 egz. pisma „Jednością silni” [Międzyzakładowy Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” PTHW-Wrozamet-ZPUT (Inco)], 190 egz. ulotki „Rzeczpospolita Solidarna” oraz innych). 28 lutego 1985 r. wydano postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu w związku z zarzutem, że w lutym 1985 r. we Wrocławiu podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego. Osadzono go w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. 
10 czerwca 1985 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna skazał go na 6 miesięcy pozbawienia wolności, jednocześnie na poczet orzeczonej kary zaliczył okres tymczasowego aresztowania od 26 lutego 1985 r. Postanowieniem z 21 czerwca Sąd Wojewódzki we Wrocławiu utrzymał areszt tymczasowy pomimo nieprawomocnego skazania przez sąd I instancji. Pan Piotr Buzar w areszcie przebywał do 26 sierpnia 1985 r. 
W wyniku rewizji wniesionej przez obrońcę i prokuratora, wyrokiem z 9 grudnia 1985 r., Sąd Wojewódzki we Wrocławiu utrzymał zasądzoną karę. 
8 października 1985 r. został zatrzymany za wykonanie w przejściu podziemnym napisu „Chcesz głodować idź głosować”. W związku z tym skierowano wniosek o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław Stare Miasto. Jednocześnie w jego mieszkaniu odnaleziono materiały bezdebitowe (druki, kalendarze, ulotki sygnowane przez „Solidarność”) jednak odstąpiono od przestawienia mu zarzutów karnych ze względu na brak dowodów na zamiar ich kolportowania.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze, red. Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2016
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN