Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Władysław Fróg

ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2019
Biogram
Pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od jesieni 1980 r. w członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w strukturach podziemnych „Solidarności” na uczelni. Uczestnik akcji ulotkowych, zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych. Drukarz „Biuletynu Solidarności WSP”, jak również innych publikacji (w tym poświęconych 5 Wileńskiej Brygadzie AK) oraz znaczków okolicznościowych. Organizator akcji protestacyjnych na uczelni, w tym demonstracji w dniu 10 listopada 1982 r. 
Podejmował starania mające na celu przywrócenie do pracy na uczelni osób zwolnionych w związku z zaangażowaniem w działalność opozycyjną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków