Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Koman

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 228/2022
Biogram
Mieczysław Koman w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku w swoim miejscu pracy w dniach 14-15 grudnia 1981 r. W okresie 1982-1989 został współpracownikiem podziemnych struktur „Solidarności” w Stoczni Północnej. Zaangażował się w działalność Kasy Wzajemnej Pomocy poprzez wpłacanie i zbiórkę składek na pomoc rodzinom osób aresztowanych i internowanych. Zajmował się ponadto kolportażem prasy podziemnej (gazetka stoczniowa „Wiadomości”) oraz wydawnictw bezdebitowych. Ponadto Mieczysław Koman wziął udział w strajkach w Stoczni Północnej w maju i sierpniu 1988 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków