Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sawicki Henryk

Henryk Krzysztof Sawicki

ur. w 1953 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 205/2017
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Bazie Transportu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 2 w Gdańsku. Od 15 do 16 grudnia 1981 r. był łącznikiem między komitetem strajkowym Bazy Transportu PRK-12 a załogą Stoczni Gdańskiej im. Lenina r. Został zwolniony dyscyplinarnie z PRK-12 za działalność, polegającą na kolportowaniu ulotek. Pełnił funkcję Zastępca Przewodniczącego Sekcji Kierowców i Mechaników NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego. Po zwolnieniu z PRK-12, podjął pracę w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Gdańsku. Wszedł w skład grupy zajmującej się rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw NSZZ „Solidarność", która wykorzystywała fakt rozwożenia towaru przez kierowców ZPT w Gdańsku na terenie Wybrzeża. W okresie od kwietnia 1982 r. do 15 grudnia 1983 r. działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność" m.in. rozpowszechniając nielegalne wydawnictwa. Był tymczasowo aresztowany od 16 grudnia 1983 r. do 30 maja 1984 r. Śledztwo umorzono 15 sierpnia 1984 r., na mocy ustawy o amnestii. W lutym 1985 r. złożył podanie o wydanie paszportu na wyjazd emigracyjny do Australii z przyczyn politycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej